Border Area Development Authority (Amendment) Bill, 2022
Fiscal Responsibility (Amendment) Bill, 2022
Gram Swaraj and Panchayat Raj (Amendment) Bill, 2022
Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2022
Land Grabbing Prohibition (Amendment) Bill, 2022
Industrial Areas Development (Amendment) Bill, 2022
Land Revenue (Second Amendment) Bill, 2022
Legislature Salaries, Pensions and Allowances (Amendment) Bill, 2022
Stamp (Fourth Amendment) Bill, 2022
Prisons (Amendment) Bill, 2022