Punjab Legislative Assembly (Formed in 1937)

avtar

Shahab-ud-Din
Virk

Tenure: 1937-1945

avtar

Sataya Prakash Singha

Tenure: 1946-1947

Kapur Singh

Kapur Singh

Tenure: 1947-1951

Satya Pal

Satya Pal

Tenure: 1952-1954

Gurdial Singh Dhillon

Gurdial Singh Dhillon

Tenure: 1954-1957, 1957-1952

Prabodh Chandra

Prabodh Chandra

Tenure: 1962-1964

avtar

Harbans Lal Gupta

Tenure: 1964-1967

avtar

Joginder Singh Mann

Tenure: 1967-1969

Darbara Singh

Darbara Singh

Tenure: 1969-1973

Kewal Krishan

Kewal Krishan

Tenure:1973-1977, 2002-2007

Ravi Inder Singh

Ravi Inder Singh

Tenure:1977-1980, 1985-1986

avtar

Brij Bhushan Mehra

Tenure:1980-1985

Surjit Singh Minhas

Surjit Singh Minhas

Tenure:1986-1992

avtar

Harcharan Singh Ajnala

Tenure:1992-1993

Harnam Das Johar

Harnam Das Johar

Tenure:1993-1996

avtar

Dilbagh Singh Daleke

Tenure:1996-1997

Charanjit Singh Atwal

Charanjit Singh Atwal

Tenure:1997-2002,2012-2017

Nirmal Singh Kahlon

Nirmal Singh Kahlon

Tenure:2007-2012

Rana KP Singh

Rana KP
Singh

Tenure:2017-2022

Kultar Singh Sandhwan

Kultar Singh Sandhwan

Tenure:2022- till date